Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Tur til Salamanderdam lærer og elever ved Sveberg skole

Malvikmarkas dragevokter

NTNUs realfagspris 2016

Audun Jensen ved Sveberg skole har mottatt NTNUs realfagspris 2016. Denne prisen har han fått for arbeidet med skolens Salamanderprosjekt. Realfagsprisen tildeles elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag. 

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av e-post, telefon og brev

Alternativt kontaktpunkt

21. juni 2018

Rådmannen har opprettet et alternativt kontaktpunkt til kommunen for foresatte i skolen.

Skolestart-050115

Velkommen til nytt skoleår!

10. august 2017

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår ved Sveberg skole. Spesielt ønsker vi våre nye skolestartere velkommen!

zokrates

Pålogging Zokrates - NY læringsportal!

27. september 2016

Ny læringsportal betyr nye og fremtidsrettede løsninger for Malvikskolen. Alle ukeplaner/lekseplaner vil nå publiseres elektronisk på vår nye læringsportal Zokrates. Det betyr at elever og foresatte må logge seg inn på Zokrates for å få informasjon om timeplan, lekser og beskjeder fra skolen. Her følger en enkel instruks for pålogging.