Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Tur til Salamanderdam lærer og elever ved Sveberg skole

Malvikmarkas dragevokter

NTNUs realfagspris 2016

Audun Jensen ved Sveberg skole har mottatt NTNUs realfagspris 2016. Denne prisen har han fått for arbeidet med skolens Salamanderprosjekt. Realfagsprisen tildeles elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag. 

Aktuelt

Informasjon om problemer med Mobilskole og Zokrates

20. september 2018

I august i år tok Malvik kommune i bruk Tieto Education, som er en ny administrativ løsning for skoler og SFO.  Systemet inneholder oversikt over basisinformasjon om alle elever på skolen, med fag- og klassetilknytninger og kontaktinformasjon til foresatte. Løsningen benyttes i hovedsak av skolens administrasjon og ledelse, i tillegg skal lærerne benytte løsningen til å føre fravær og vurderinger på elevene.

Velkommen til skolestart!

14. august 2018

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår ved Sveberg skole. Spesielt ønsker vi våre nye skolestartere velkommen!

Første skoledag er mandag 20.august. 2. - 7.trinn møter utenfor trinnarealene kl. 08:30. 1.trinn møter ute i skolegården ved hovedinngang-sør kl. 09:00. Første skoledag for 1.trinn vil vare frem til 12:30, alle i 1.trinn får tilbud om å være på SFO fra 12:30. 2.-7.trinn har skole frem til klokken 14:30 på mandag. SFO som vanlig til 16:45. Ta med mat, drikke serveres på skolen.

Ved å klikke på denne lenken finner dere nyttig informasjon om skoleåret 2018-19 fra Sveberg skole.

Vi gleder oss til å treffe dere alle sammen!