English A A A A A

Hevillen naturreservat

Illustrasjonsbilde av Hevillen naturreservat med trær og utsikt

Kongen i statsråd vedtok 17. desember 2010 forskrift om vern av Hevillen naturreservat. Naturreservatet ligger ved Stor-Drakstsjøen og Heinfjordern, nord for Selbusjøen. Reservatet utgjør et småkupert, bølgende skoglandskap med innslag av skrenter og kløfter.

Naturreservatet dekker et område på 1 374 dekar (1,374 km2). Berggrunnen i området består hovedsaklig av grønnsteing og grønnskifer som flere steder gir en mer kalkkrevende flora. Gran er det dominerende treslaget i Hevillen naturreservat, med innslag av furu.

Forskrift om vern av Hevillen naturreservat