English A A A A A
Forside til plakat

Her finner dere kontaktinformasjon til kommunale funksjoner i krevende tider

Kommunens tilgjengelighet for barn og unge. Dette er en krevende tid for alle – og i Malvik er vi opptatt av å ivareta barn og unge i denne sårbare situasjonen.

Skoler
Barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner, og barn med særlig omsorgsbehov har tilbud om å komme på skolen. Elevene får digital undervisning i denne perioden, og kontaktlærer følger opp elevene med daglig kontakt via Zokrates/Teams. Oppmøte registreres hver dag, og elever som ikke logger på vil bli oppringt av kontaktlærer. Kontaktlærer er tilgjengelig for elevene gjennom skoledagen. I tillegg til daglig oppfølging fra kontaktlærer kan elevene i tidsrommet 09.00-15.00 henvende seg på følgende nummer til sin skole:

  • Hommelvik ungdomsskole, Telefon 73 97 24 50, kristel.linset@malvik.kommune.no
  • Hommelvik skole, Telefon 73 97 23 92, torgeir.granbom@malvik.kommune.no
  • Sveberg skole, Telefon 73 97 32 00, Thomas-Boffey.Maehlen@malvik.kommune.no
  • Skolehelsetjenesten ved fysioterapeut Marte Morken Høyland, Tlf.nr.: 91 2491 88, Morken.Hoyland@malvik.kommune.no
  • Helsesykepleier Ingeborg Gurine Kraft, Tlf.nr.: 46 8927 61, Ingeborg.Kraft@malvik.kommune.no

Barnevern
Ring via Servicetorget på 73 97 20 00, og du vil settes over til den som har vakt, eller til den du ønsker å snakke med.
Utenfor kontortid kan du kontakte barnevernvakta på telefon 902 87 037

Psykologtjenesten
Psykologtjenesten bistår i hovedsak med råd, støtte, veiledning, avklaringer/vurderinger innad i Barne- og Familietjenesten. Dette kan være til barnevern, helsestasjons/jordmortjenestens sårbare grupper, samt opprettholder telefonisk kontakt med eksisterende barn og familier.

  • Anne-Grethe Kant, Tlf.nr.: 90 4714 95, Epost: Anne-Grethe.Kant@malvik.kommune.no
  • Mirjam Espevik, Tlf.nr.: 91 1238 75, Epost: Mirjam.Espevik@malvik.kommune.no

Mobbeombud
Du kan nå mobbeombudet Helle Garberg Rånes på telefon 46808240, helle.ranes@malvik.kommune.no.
Mobbeombudet har også en egen

  • Facebook-side: www.facebook.com/Mobbeombudet-i-Malvik
  • Snapchat-konto: Mobbeombudetm (Mobbeombudet i Malvik)

Mobbeombudet er tilgjengelig hver dag, og kan også nås på ettermiddag, kveld og helg.

For ytterligere informasjon se InfoPlakat fra Malvik kommune eller se på kommunens egen hjemmeside.