English A A A A A

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, rettet mot gravide, barn og unge fra 0 til 21 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme fysisk- og psykisk helse til barn, unge og deres foresatte.

Malvik kommune har to helsestasjoner, Hommelvik og Vikhammer helsestasjon. Her jobber jordmor, helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og merkantilt ansatte. Helsestasjonen har tilbud om vaksiner, helseundersøkelser, veiledning, rådgivning og informasjon for å gi støtte til mestring og positiv utvikling.

Helsestasjonen i Malvik kommune omfatter fysio- og ergoterapeuttjenesten, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern.

Helsestasjonene har felles telefonnummer 918 82 500.

Telefontiden er mandag–fredag fra klokken 08.30 til 10.30 og 13.00 til 14.00

Begge helsestasjonene har åpent mandag 08.30 til 15.00.

Du kan også sende e-post til helsestasjon@malvik.kommune.no

Alle henvendelser besvares, men Malvik kommune oppfordrer til å ikke sende sensitiv informasjon.

Vikhammer helsestasjon

Besøksadresse: Stasjonsveien 14, 7560 Vikhammer

Hommelvik helsestasjon

Besøksadresse: Rådhuset, Torggata 7, 7550 Hommelvik