Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, rettet mot gravide, barn og unge fra 0–21 år. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme fysisk- og psykisk helse til barn, unge og deres foresatte.

Malvik kommune har to helsestasjoner, Hommelvik og Vikhammer helsestasjon. Her jobber jordmor, helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og merkantilt ansatte. Helsestasjonen har tilbud om vaksiner, helseundersøkelser, veiledning, rådgivning og informasjon for å gi støtte til mestring og positiv utvikling.

Helsestasjonen i Malvik kommune omfatter fysio- og ergoterapeuttjenesten, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern.

Vikhammer helsestasjon

Besøksadresse: Stasjonsveien 14, 7560 Vikhammer
Tlf: 73 97 22 25 (telefon er stengt fra 11.30–13.00)

Ansatte:

Ragnhild Mandahl, sekretær
Barbro Øritsland Orskaug, fagledende helsesøster tlf: 469 21 839.
Åshild Reitan Malvik, jordmor tlf: 469 04 859.
Torill Aasheim, helsesøster tlf: 469 07 745.
Camilla Ingdal Hansen, helsesøster tlf: 902 43 489.
Grete Kristin Larsen, helsesøster tlf: 902 10 843.
Vanja Hallberget, helsesøster tlf: 469 07 893.
Ingeborg Gurine Kraft, helsesøster tlf: 468 92 761.

Vi har åpen veietid onsdager kl. 09.30–11.00.

Hommelvik helsestasjon

Besøksadresse: Rådhuset, Torggata 2 (Rådhusbygget 1. etg), 7550 Hommelvik
Telefon: 73 97 21 15.

Ansatte:

Marta Kjørsvik, sekretær
Karina Skårdalsmo, helsesøster tlf. 468 92 595.
Renate Sætertrø, helsesøster tlf. 468 95 825.
Liv Bente Fossen, helsesøster tlf. 469 14 817.

Vi har åpen veietid tirsdager kl. 09.30–11.00

Aktuelt

Bilde av barn som blir undersøkt av helsepersonell

Foreldreveileder på helsestasjonen

Nytt lavterskeltilbud for aldersgruppen 0–5 år

15. januar 2018

Hommelvik og Vikhammer helsestasjon kan tilby foreldre samtale med foreldreveileder om utfordringer i foreldrerollen.