English A A A A A

Helsesøster

Skolehelsetjenesten utfører helseundersøkelse, helseopplysning, vaksinering og gruppe- og enkeltsamtaler. Helsesøster kan bistå med samtaler, veiledning, rådgiving ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer/problemer. Skolehelsetjenesten formidler kontakt til andre i hjelpeapparatet dersom det er et ønske og behov fra elev og foresatte.

Helsesøster er Ingeborg Gurine Kraft. Hun er tilstedet på helsesøsterkontoret på skolen tirsdager kl. 08.00–12.00 og hver onsdag hele dagen.

Direktenummer skoletiden: 73 97 24 50

Telefon helsestasjonen: 73 97 21 15