English A A A A A

Helsesøster

Helsesøster: Barbro Marie Medås
Tlf: 73973206
Epost: 
Barbro-Marie.Medas@malvik.kommune.no

Kontortid på Sveberg: Mandag - Torsdag

Felles helsesøstertelefon: 91882500
Felles e-post: helsestasjon@malvik.kommune.no

Hommelvik helsestasjon: 73972115

Informasjon:

Faste arbeidsoppgaver:

·         Delta i skolens tverrfaglige team, evt. andre samarbeidsteam

Arbeid med det psykososiale miljøet

·         Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov

·         Åpen dør for elever og foreldre

·         Gruppesamtaler med elevene

·         Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd (P.I.S- grupper)

·         Individuelle samtaler med elever etter behov

·         Vaksinasjon etter anbefalt program

·        

      Hørsel kan tas ved behov. Ved tvil om syn, ta kontakt med helsesøster for henvisning til øyelege.  

      Dersom det er behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, vil dette bli gjort i samarbeid med foresatte

 

1.trinn: Førskoleundersøkelse med helsesøster på skolen. Hørsel, vekt og høydemåling tas.

Delta på foreldremøte

Besøk i klassene med presentasjon av hva helsesøster gjør i skolen

Elevane på 1 trinn får innkalling til skolelege i løpet av skoleåret, med oppmøte på Hommelvik helsestasjon.

 

2.trinn: Vaksinasjon (Tetravac – vaksine mot difteri- stivkrampe, kikhoste og polio)

Undervisning om kropp og grenser.

 

3.trinn: Helseopplysning i gruppe/ klasse

Måling av høyde og vekt

 

4.trinn: Klasseundervisning ved behov

 

5.trinn: Undervisning om kropp og grenser,

Helseopplysning i grupper om bl.a. pubertet, generell trivsel, vennskap m.m.

 

6.trinn:

Vaksinasjon ( MMR- Meslinger, kusma og rødehunder)

 

7.trinn:

Vaksinasjon (HPV – Den vanligste kreftformen som skyldes HPV er livmorhalskreft hos kvinner. HPV kan føre til kreft i endetarm (anus), munn og svelg hos begge kjønn. HPV kan også føre til kreft i skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner, og på penis hos menn. HPV-vaksinen kan beskytte mot disse kreftformene). https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/

 

http://io.no/info/malvik-kommune-skoler-1379898/hjemmeside

 

Faktaark - helse

Her finner du faktaark med kortfattet informasjon om forskjellige tema innen helse. Faktaarkene kan lastes ned og benyttes fritt (pdf-format).

Barn og kulde
Brennkopper
Lus
Omgangssyke
Øyekatarr