Helsesøster

Helsesøster:
Barbro Marie Medås

Epost:  Barbro-Marie.Medas@malvik.kommune.no

Kontortid på Sveberg:
Mandag, Tirsdag og Torsdag

 

73973220 (Direktenummer Sveberg skole)

73972115 (Hommelvik helsestasjon)

Informasjon:

Faste arbeidsoppgaver:
·         Delta i skolens tverrfaglige team, evt. andre samarbeidsteam
·         Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov
·         Åpen dør for elever og foreldre
·         Gruppesamtaler med elevene
·         Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd (P.I.S- grupper)
·         Individuelle samtaler med elever etter behov
·         Vaksinasjon etter anbefalt program
·         Syn og hørsel kan tas ved behov. Dersom det er behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, vil dette bli gjort i samarbeid med foresatte
 
1.trinn: Førskoleundersøkelse med helsesøster. Syn, hørsel, vekt og høydemåling tas.
Delta på foreldremøte
Besøk i klassene med presentasjon av hva helsesøster gjør i skolen
 
2.trinn: Vaksinasjon (Tetravac – vaksine mot difteri- stivkrampe, kikhoste og polio)
 
3.trinn: Helseopplysning i gruppe/ klasse
Måling av høyde og vekt
 
4.trinn: Klasseundervisning ved behov
 
5.trinn: Klasseundervisning ved behov
 
6.trinn: Helseopplysning i grupper om bl.a. pubertet, generell trivsel, vennskap m.m
Vaksinasjon ( MMR- Meslinger, kusma og rødehunder)
 
7.trinn: Vaksinasjon (HPV – forebyggende vaksine mot livmorhalskreft forårsaket av HPV-virus)
Måling av høyde og vekt
Tema: Overgang til ungdomsskolen, egne grenser og rus
 
Faktaark - helse
Her finner du faktaark med kortfattet informasjon om forskjellige tema innen helse. Faktaarkene kan lastes ned og benyttes fritt (pdf-format).

 

Tips en venn Skriv ut