English A A A A A

Helhet, mestring og muligheter!

Kommunens helse og velferdstilbud skal i møte med innbyggere og samarbeidspartnere fokusere på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og jobbe for at tjenestetilbudet som ytes er riktig og koordinert. Alle innbyggere har et grunnleggende ansvar for eget liv og helse, kommunene har en viktig rolle i å bistå med veiledning, tilrettelegging - og sørge for gode, forsvarlige tjenester til de som trenger dette.

Har du spørsmål om kommunens tjenester og tilbud?

Koordinerende enhet er en sektorovergripende tjenesteenhet som koordinerer og innvilger tjenester og tilbud innen helse og velferd i Malvik kommune. Dette kan være søknad om sykehjemsplass, kommunal bolig, hjemmesykepleie, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand i hjemmet, omsorgslønn, rehabilitering, dagtilbud og mange andre tjenester. Her finner du mer informasjon om koordinerende enhet.

Ønsker du å søke om helse- og omsorgstjenester?

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Kommunens tjenestetilbud er samlet under Tjenester A-Å.