English A A A A A
Julenisse

Hei Hå, nå er det (snart) jul igjen!

Jula nærmer seg og på skolen går det slag i slag før alle tar en velfortjent juleferie.

Høsten har gått fort. Vi opplever at vi har hatt et godt læringstrykk, og resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevene jevnt over trives godt ved skolen. Også dette skoleåret har vi hatt stort fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, der målet har vært å øke elevenes motivasjon og læringsutbytte.

Vi er veldig fornøyde med responsen på foreldreundersøkelsen – der vi til slutt kom opp i en svarprosent på 73. Applaus til foresatte i 9b med 100% oppslutning! Vi kommer tilbake til resultatene.

Til orientering har vi hatt en gjennomgang av skolens rutiner mht føring av fravær på vitnemål. Kort oppsummert: Vi ønsker at alle permisjoner på 1 dag eller mer søkes på eget skjema på skolens hjemmeside. Timefravær søkes til kontaktlærere på enklest mulig måte (mobilskole?).

Det kan søkes om at allerede innvilgede permisjoner kan unnlates ført på vitnemål på eget skjema på skolens hjemmeside (10 dager pr. år). NB! Enkelttimer kan ikke konverteres til dager og kan ikke «strykes». Tannlegetimer, fotball etc. på timebasis blir derfor registrert som fravær. Men på forespørsel fra foresatte, kan det legges ved et vedlegg til vitnemålet som dokumenterer dette fraværet. Se skolens hjemmeside for mer informasjon.

Siste skoledag før jul er fredag 19. desember og vi avslutter til lunsj denne dagen. Da avsluttes skoleåret i klassene. Denne dagen får også elevene med seg karaktermappa si hjem, som er den formelle halvårsvurderinga med karakter. Buss er bestilt til kl. 11.30 denne dagen.

Torsdag 18. desember har vi også vår årlige julegudstjeneste i Hommelvik kirke kl. 10.00. Vi har også en likeverdig samling for de som ikke skal delta i kirken. For å ha oversikt over hvem som deltar hvor, må dette meldes kontaktlærer av foresatte innen fredag 12. desember.

Med ønske om ei god og fredelig jul, et godt nytt år og velkommen tilbake etter ferien. Første skoledag etter jul er mandag 5. januar 2015.

God jul!

 

Kristel Buan Linset
- Rektor