Har du lyst til å vite mer om det å bli et fosterhjem?

Det viktigste fosterforeldre gjør – er helt dagligdagse ting.

I Bufetat Fagteam og fosterhjemstjenesten Trøndelag Sør jobber vi med å finne fosterhjem til alle barn og ungdommer som trenger et hjem.

 
Vi håper og tror at det finnes mange flotte fosterforeldrekandidater i Malvik kommune!
 
Har du lyst til å vite mer?
 
Ta uforpliktende kontakt med Bufetat Fagteam og fosterhjemstjenesten Trøndelag Sør,
tlf. 4661 7510, eller gå inn og les mer på www.fosterhjem.no