Postkasse

Har du fått ny adresse?

Det er mange som får melding fra kommunen om ny adresse eller nytt postnummer. Dette er hva du selv må gjøre for å få posten levert til riktig adresse.

Hvorfor får jeg ny vegadresse?

Årsakene kan være mange. I forbindelse med utbygging vil enkelte gater få nye adresse- og husnummer. Det er også mange gårdsbruk, hus og bygninger i flere oråder som ikke har hatt adresser, og dette arbeidet foregår kontinuerlig. Hvert år justerer også Posten postnummersystemet, og noen adresser vil få nytt postnummer på grunn av dette.

Hvem er allerede varslet?

All post fra det offentlige er allerede registrert, og vil gå som før. Etter at den nye adressen er registrert i eiendomsregisteret hos Kartverket, vil Folkeregisteret og din adresse hos Posten oppdateres automatisk. Adresseendringen hos Posten vil skje umiddelbart etter at adressen er meldt inn fra kommunens side, og det kan ta opptil åtte uker før adressen er oppdatert hos Kartverket.

Malvik kommune har meldt adresseendringen til:

  • Posten Norge AS
  • Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
  • AMK-sentralen St. Olavs Hospital Medisinsk nødtelefon

Hva må jeg selv gjøre?

Dine egne abonnement er ikke registrert automatisk, og kan gjøres helt gratis hos Posten og Flytteportalen. Her fyller du inn personlig informasjon, og kan søke opp alle mottakerne du har et kundeforhold hos. Hvis du ikke finner de bedriftene du ønsker å varsle hos den enkelte leverandøren, kan du fint benytte deg av begge. Du kan også bestille adresselapp hos disse leverandørene.

Har bedriften din fått ny adresse, kan du melde den hos Bring eller hos Flytteportalen.

Hva kan skjer hvis jeg ikke varsler om ny adresse?

Hvis det ikke blir gjennomført adresseendring kan du risikere at postgangen fra dine kontakter eller abonnement blir sendt til din gamle postadresse. Dette bør unngås sånn at du slipper at regninger ikke kommer fram.

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med servicetorget på tlf. 73 97 20 00.