English A A A A A
Bilde av elev som står og leser bok inne i et bibliotek

Malvik kommunes handlingsplan

Handlingsplan for bibliotekene

Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys litteratur, informasjon, rekreasjon, kunnskap og dannelse.

Brukere av biblioteket stiller nye krav og har større forventninger. Biblioteket har gått fra å være en "opplysningskatedral" til et sted for deltagelse og utfoldelse. I tillegg må biblioteket være en utadrettet virksomhet og selge sitt produkt, go gode opplevelser og samarbeide med andre for å nå ut til flere.

Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys litteratur, informasjon, rekreasjon, kunnskap og dannelse. Alle skal møtes i et sosialt eller faglig fellesskap, delta i diskusjoner, oppleve noe nytt og uventet.

Her kan du lese handlingsplanen for bibliotekene i Malvik kommune (PDF).

Bibliotekene i Malvik: LÆRE, VÆRE, GJØRE!