English A A A A A

Grunnskoleopplæring for voksne

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Malvik kommune har avtale med Trondheim kommune om grunnskoleopplæring for voksne. Se informasjon på deres nettside: Trondheim voksenopplæringssenter

Skjema

Søknadsfrist

Nye elever bør søke før 7. mai (skolestart: 23. august), men vi tar i mot søknader hele året.

Søknaden sendes til

Trondheim kommune
Enhet for voksenopplæring
7004 Trondheim

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Malvik
Telefon:73 97 20 00
Epost:sosialtjenesten@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Malvikvegen 1335 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-03 08:41
Gyldig til2019-12-31