English A A A A A

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Pris for tjenesten
Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis. 
 
Hvordan søke?
Malvik kommune har avtale med Trondheim kommune om grunnskoleopplæring for voksne. 
Du kan møte opp til registrering ved Enhet for voksenopplæring i Mellomveien 18b, Trondheim
mandager kl 09.00-13.00 og få hjelp til å fylle ut søknadsskjema der.
Eller du kan fylle ut elektronisk søknadsskjema for grunnskole. Du kan også be om å få tilsendt søknadsskjema. 
 
Søknadsskjema

 http://www.trondheim.kommune.no
 
Søknadsfrist 
Nye elever bør søke før 7. mai (skolestart: 23. august), men vi tar i mot søknader hele året.
Søknaden sendes til
Trondheim kommune
Enhet for voksenopplæring
7004 Trondheim