English A A A A A

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes komprimerte løp. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Se hvordan du kan søke om tjenesten til høyre i menyen.