English A A A A A
Gravearbeid på kommunal grunn

Gravemelding

Skal du grave på kommunal veggrunn, nær eller inntil kommunal veg, grøntarealer i og langs kommunale veger (parker) eller på kommunal grunn må du sende inn en søknad først.

Søknad om gravetillatelse/godkjenning av nytt annlegg finner du her (DOC) (PDF).
Retningslinjer for gravearbeid i offentlige veger finner du her (DOC) (PDF).