English A A A A A

Gravemelding - hovedbilde.jpg

Hvis du skal grave på kommunal veggrunn, nær eller inntil kommunal veg, grøntarealer i og langs kommunale veier, parker eller på kommunal grunn? Da må du sende inn søknad først.

Her finner du søknad om gravetillatelse/godkjenning av nytt anlegg.

Her finner du retningslinjer for gravearbeid i offentlige veier.