English A A A A A

Aktuelt

Gravearbeid på kommunal grunn

Gravemelding

Skal du grave på kommunal veggrunn, nær eller inntil kommunal veg, grøntarealer i og langs kommunale veger (parker) eller på kommunal grunn må du sende inn en søknad først.