Gratisprinsippet

Dette sier opplæringsloven:
§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.
Ved Vikhammer ungdomsskole får alle elever utdelt blyant, viskelær, kalkulator, passer og gradskive ved skolestart i 8. klasse. Blyant og viskelær deles deretter ut etter behov. De får ellers det de trenger av skrivebøker og lærebøker.
Skidager: Skolen betaler buss til og fra. Ved turer til alpinanlegg må elevene selv dekke heiskort. Det er alltid et gratis alternativ til å bruke alpinanlegget.
Ekskursjoner: Skolen betaler transport til og fra om dette er nødvendig, samt eventuelle inngangspenger.
Avslutningstur 10. klasse:
Skolens ramme:
To overnattinger, reise og opphold skal være finansiert av oppsparte/opptjente midler i klassekassa. Elevene kan pålegges å ta med mat til eget bruk. Skolen sender med inntil to lærere pr. klasse. Reise og overnatting for disse dekkes av felleskasse.
Dersom hver enkelt elev skal spare til tur, gjøres det privat.
Overskuddet fra elevbedrift på 9. trinn deles på klassene, og brukes til klassetur.
Siden avslutningsturene ikke har faglig innhold, bidrar ikke skolen med midler til disse turene ut over lønn og ev. kostgodtgjørelse til ansatte som deltar.
Det oppfordres til dugnadsinnsats i klassene med kakesalg, utlodning og lignende. Alt som kommer inn i klassekassa skal deles likt på elevene.