English A A A A A
Ordfører i Trondheim Rita Ottervik på markering av kjernejournal. Foto: Helsedirektoratet

Godt i gang med kjernejournal

Innsatsen og aktiviteten fra helsepersonell og innbyggere ble markert på akuttmottaket på St. Olavs hospital 30. januar.

308 helsepersonell i Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu er nå i gang med utprøvingen av kjernejournal. Behandling på sykehus er en del av det helsepersonell ser i kjernejournal. Erfaringene fra utprøvingen viser at både innbyggere og helsepersonell bidrar med opplysninger.

- Våre viktigste helseopplysninger er til enhver tid tilgjengelig for helsepersonell som behandler oss. Kjernejournal gjør det mulig å dele helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer. Dette gir oss bedre pasientsikkerhet, sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik, da hun åpnet markeringen.

Helseopplysninger som kan redde liv

Den nye løsningen er under utprøving av både innbyggere og helsepersonell i Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu, og flere opplysninger ble nylig gjort tilgjengelig i kjernejournal.

Pasientens historie

Mange pasienter har en sykehistorie som kan være relevant for helsepersonell å kjenne til, for eksempel tidligere kreftdiagnoser eller hjerteproblemer. Nå kan pasienten selv legge inn slike opplysninger i sin kjernejournal og på denne måten gi helsepersonell et helhetlig bilde av egen helse. Dette gjøres via Min helse på helsenorge.no.

Nylig fått hjertebehandling?

Helsepersonell vil, i tillegg til en oppdatert legemiddeloversikt, også se eventuelle alvorlige kritiske lidelser som pasienten har. De kan også se hvilken kontakt pasienten har hatt med sykehus, det vil si hyppighet og tidspunkt for behandling. Slik får man raskt oversikt over hvor nylig og ofte pasienten har vært inne på eksempelvis hjertemedisinsk avdeling.

- Kjernejournal bidrar med informasjon som kan berge liv. Den kan skape trygghet ved for eksempel akutte døgnopphold på sykehus, der det kan være avgjørende å skaffe informasjon om allergi eller medikamenter fort, sa Nils Kvernmo, administrerende direktør på St.Olav, under markeringen.

Tall over kommunevis fordeling på legekontor som har tatt i bruk kjernejournal:

 • Trondheim kommune;
  • 13 legekontor er i gang med kjernejournal
  • Akuttmottaket ved St. Olav
  • Legevakta
 • Malvik kommune
  • 3 legekontor er i gang med kjernejournal
 • Klæbu kommune
  • 1 legekontor er i gang med kjernejournal
 • Melhus kommune
  • 0 legekontor er i gang med kjernejournal

Fakta om kjernejournal

 • Ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger
 • Alle innbyggere får automatisk en kjernejournal, men kan reservere seg fra ordningen.
 • De fleste opplysningene i kjernejournal hentes inn fra offentlige registre, mens andre opplysninger legges av innbyggeren selv eller behandlende lege.
 • Innbyggeren får tilgang til sin kjernejournal ved å logge seg inn på «Min helse» på helsenorge.no.
 • Opplysningene i kjernejournal:
  - Legemidler utlevert på resept
  - Besøkshistorikk hos sykehus (kun tid og sted)
  - Alvorlige allergier eller annen viktig helseinformasjon som legen har registrert (kritisk informasjon)
  - Opplysninger om innbyggers fastlege
  - Opplysninger innbyggeren selv har registrert:
  • Egen sykehistorie
  • Informasjon om de som skal kontaktes ved sykdom
  • Opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov
  • Reservasjon mot kjernejournal eller sperring av opplysninger