Illustrasjonsfoto akuttmedisin - Helsedirektoratet

Gode erfaringer med kjernejournal

Kjernejournal er under utprøving i Trondheimsområdet, og de første brukerne melder om gode erfaringer!

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning hvor helsepersonell raskt kan finne utvalgte og viktige helseopplysninger om pasienten. I august ble kjernejournal opprettet for innbyggerne i kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu. Nå begynner helsepersonell å ta kjernejournal i bruk under pasientbehandlingen.
 

Positiv respons
Leger og sykepleiere ved fire fastlegekontor i Trondheim, Legevakta, AMK og St. Olavs Hospital har brukt kjernejournal i to måneder. De opplever at løsningen er nyttig i pasientbehandlingen, er enkel å bruke og at de raskt finner det de leter etter.

Legekontorene i Malvik deltar i pilotprosjektet, og vil kunne ta i bruk kjernejournalsystemet fra 11. november.

Del av ordinær konsultasjon
I Trondheimsområdet er kjernejournal brukt i sammenheng med ordinær konsultasjon og behandling. Det er hittil gjort over 100 registreringer av såkalt «kritisk info» for pasienter dette er aktuelt for.

Utprøving blant innbyggerne
Innbyggerne har tilgang til kjernejournalen sin via helsenorge.no  og velger området «Min helse». Du logger deg på med e-ID fra bank-ID, Buypass eller Commfides.
 
Her kan du selv registrere:
  • nærmeste pårørende og andre som kan kontaktes ved sykdom eller ulykke.
  • spesielle kommunikasjonsbehov (døv, blind, behov for tolk osv)
  • reservasjoner eller sperre opplysninger

Hittil er det gjort nærmere 800 slike registreringer i pilotprosjektet!

Du kan også lese hva som er registrert om deg og se hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal.

Opplysningene i kjernejournal blir raskt tilgjengelig uavhengig av hvor man får behandling. Dette er nytt i forhold til dagens system hvor helsepersonell, særlig i akutte situasjoner, ofte må behandle pasienter uten å vite nok om helsen deres på forhånd.

Les mer om kjernejournal på Helsedirektoratets nettside (klikk her)