English A A A A A

God helse blant innbyggerne i Malvik!

Folkehelseinstituttet har nå publisert folkehelseprofilene 2014 for kommunene

Skal vi tro resultatene, så har innbyggerne i Malvik god helse! Resultatene er svært positive, både mht. levekår, skole, miljø, helse og sykdom.

Det er kun ett unntak hvor vi skiller oss ut og kommer dårligere ut enn landet som helhet. Dette omfatter sykdommer og plager knyttet til muskel – og skjelettsystemet. Profilene er tilgjengelege på denne adressen: http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil

Folkehelseprofilane byggjer på data i Kommunehelsa statistikkbank. Statistikkbanken har direkte adresse http://khs.fhi.no