Generelle leievilkår

1

Lokaler leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og kulturarrangementer.

2

Henvendelse angående leie skjer gjennom virksomhet kultur. Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og brannrømningsveger (se eget oppslag). Leietaker har også ansvar for låsing og lukking av vinduer.

3

Lokaler og inventar skal behandles med forsiktighet og forlates i samme tilstand. Gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett. Ved bruk av kjøkken skal alt brukt utstyr vaskes. Søppel kastes i utendørs container. Personlige eiendeler skal ikke etterlates i lokalene.

4

Arrangementer går foran øvingstider til faste leietakere med minimum 14-dagers varsel.

5

Skader og mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet skal varsles virksomhet kultur snarest. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg og inventar som måtte oppstå under leieforholdet.

6

Leietaker som ikke overholder utleiereglementet kan nektes leie av kulturhuset. Virksomhet kultur vurderer hvert enkelt tilfelle.

7

Leid lokale skal kun benyttes som avtalt.