English A A A A A

Aktuelt

Generell informasjon

Kommunestyret vedtok 16.12.2013 innføring av eiendomsskatt i Malvik kommune. Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt av eigedomsskattelova. Satsen for eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger kan maksimalt være 4 promille av takstgrunnlaget. For 2022 har kommunestyret vedtatt en en skattesats på 2,1 promille.

Bilde eiendomsskatt

Offentlig ettersyn eiendomsskatt 2022

Eiendomsskattelistene for 2022 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Skattelistene ligger ute  i perioden 28. februar til 22. april 2022. Listene er sortert på gårds- og bruksnummer. Skattelistene er tilgjengelig for alle, og ligger også tilgjengelig i servicetorget i rådhuset, Hommelvik.