English A A A A A

Aktuelt

Generell informasjon

Kommunestyret vedtok 16.12.2013 innføring av eiendomsskatt i Malvik kommune. Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt av eigedomsskattelova. Satsen for eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger kan maksimalt være 4 promille av takstgrunnlaget. For 2021 har kommunestyret vedtatt en en skattesats på 2,1 promille.