English A A A A A
Digger machine operate for digging soil and repair road in the p

Gebyr på saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslinger fra 1. juli 2022

Fra 1. juli innføres gebyr på saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslinger i Malvik kommune. Du må forholde deg til kommunens instruks dersom du skal grave eller etablere anlegg i og ved kommunal vei.

Gebyrsatser

  • Per utstedelse av grave/arbeidsvarslingstillatelse - 4 600 kroner
  • For graving uten tillatelse - 9 200 kroner
  • For manglende istandsettelse av området - 13 500 kroner

 

Slik søker du kommunen om gravetillatelse

Du må sende inn søknad om du skal grave på kommunal veigrunn, nær eller inntil kommunal vei, grøntarealer, i og langs kommunale veier, parker eller på kommunal grunn.

 

Vedtaksdokument for innføring av instruks og gebyr for gravemelding