English A A A A A
gatelys

Gatelys Malvikvegen (Fylkesveg 950)

Gatelysene langs Malvikvegen vil i perioden fra sist helg frem til 01.05.15 også være på mellom kl. 24.00 - 06.00

Statens vegvesen har gitt kommunen beskjed om at de ønsker at veglyset blir koblet inn også i tidsrommet 24.00 - 06.00. Dette på grunn av de mange stenginger de har i tunnelene på E6 Øst. Trafikken blir da ledet inn på Fylkesveg 950, en veg som har mange opphøyde gangfelt og trange rundkjøringer.
Statens vegvesen ser på dette som et trafikksikkerhetstiltak og dekker de kostnader dette medfører. Denne avtalen gjelder for vinteren 2014-2015, fram til 01.05.15
Gatelysene ble slått på før siste helg.