English A A A A A
Illustrasjon til Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Illustrasjon til Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Folkehelsen påvirkes av det fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljøet vi lever i.

Det er en rekke miljøforhold som kan påvirke helsen, for eksempel støy, drikkevannskvalitet og luftkvalitet. Men også tilgang på friområder, stille soner, grøntområder, sykkelvei og andre nærmiljøkvaliteter har innvirkning.

Fysiske miljø handler blant annet om utemiljøet i form av trafikk, forurensning, tilgang til leke- og aktivitetsområder. Det handler også innemiljøet. Universell utforming er en del av det fysiske miljøet.

Det kjemiske og biologisk miljøet er for eksempel tilgangen til rent vann, beskyttelse av befolkningen mot smittsomme sykdommer, forurensning og stråling som radon.

Det sosiale miljøet kan være sosiale aktiviteter i nærmiljøet og tilgjengelighet til disse for kommunens innbyggere, uformelle møteplasser eller universelt utforma uteområder. Men det  handler også omtrygghet der du bor, oppholder deg og ferdes, kriminalitetsforebyggende arbeid og innsats mot å begrense skader og ulykker.

Les mer om disse tema med tilhørende utfordringer i menyen til høyre.