English A A A A A

Fysioterapi for voksne

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fysioterapi bidrar til økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse. Vi hjelper deg å nå dine mål, og kan jobbe med andre faggrupper for å tilby deg best mulig behandling.

Målet er at du kan bedre, gjenvinne eller opprettholde funksjon ved å bruke egne ressurser, for å aktivt bedre din helse.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av kommunal fysioterapeut. Send inn henvisningsskjema (lengre ned) eller ring oss dersom du er usikker på hvilke fysioterapitilbud som passer for deg. Pårørende, fastlege, sykehus og andre kommunale tjenesteytere kan også henvise deg til fysioterapi dersom du samtykker til dette.

Fysioterapitjeneste for voksne tilbyr:

- Rehabiliteringstilbud for alle innbyggere i Malvik kommune.

- Individuell kartlegging og oppfølging.

- Veiledning og trening i dagliglivets aktiviteter i hjemmet, skole og fritid.

- Dagrehabilitering. https://www.malvik.kommune.no/dagrehabilitering.187041.75060412.tkt.html

- Gruppetrim på Vikhammer og i Hommelik, som helsefremmede og forebyggende arbeid.

- Formidling av enkle hjelpemidler

 

Kontaktopplysninger:

Andrina Arntzen, tlf: 901 76 784, epost: andrina@malvik.kommune.no

Sahira Nomat (mandag, tirsdag og onsdag). tlf: 902 31 936, epost: sahira.nomat@malvik.kommune.no

Silje Nyborg, tlf: 950 41 923, epost: silje.nyborg@malvik.kommune.no

 

Vi har lokaler ved Hommelvik helsetun.

Målgruppe

- Personer over 18 år.

- Innbyggere med ett rehabiliteringsbehov etter innleggelse på sykehus.

- Hjemmeboende med brått funksjonsfall.

- Personer med kroniske lidelser.

Kriterier/vilkår

Henvendelse bil bli registret på venteliste og vurdert ut fra en faglig prioriteringsgrad.

Pris for tjenesten

Det er egenandel på fysioterapitjenesten. Du får frikort for egenandeltakst 2 automatisk i posten innen tre uker.

For mer informasjon om egenandel og takster gå til:

https://www.helfo.no/regelverk/egenandeler-for-helsetjenester

Partnere

Oversikt over de fysikalske instituttene i Malvik kommune: http://www.malvik.kommune.no/fysikalske-institutt.176565.no.html

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Du kan klage på:

- Avslag på tjenesten.

- Innholdet i tjenesten du mottar

Klagen sendes:

Åshild Johansen

Virksomhetsleder

Helse og rehabilitering

 

ashild.johansen@malvik.kommune.no

 

Maiveien 17, 7550 Hommelvik

Telefon direkte 73 97 22 56 / 905 94 063 - Telefaks 73 97 22 51 www.malvik.kommune.no

Org.nr:: 917035560

 

 

 

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:38
Gyldig til2020-06-25