English A A A A A
Abbor i Stavsjøen

Fylkesmannen vurderer tiltak mot abbor i Stavsjøen

I 2018 ble det oppdaget abbor i Stavsjøen. Utsetting av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet. 

Uønsket og fremmed art i Malvik og Trøndelagsregionen

Abbor er en uønsket og fremmed art i Malvik og Trøndelagsregionen. Den påvirker naturmangfoldet negativt. For å hindre spredning av arten til nye vann og vassdrag, er det avgjørende med tidlig innsats for å forhindre irreversibel skade på miljøet.

Stavsjøen skal tappes ned i løpet av 2020 i forbindelse med arbeid på damanlegget. I den forbindelse ønsker Fylkesmannen å gjøre tiltak i form av rotenonbehandling for å fjerne abbor fra Stavsjøen og regionen forøvrig. Abbor er en regionalt fremmed og uønsket art som gir negative konsekvenser for eksisterende naturmangfold. Utsetting av fremmede fiskearter er miljøkriminalitet. Det påfører miljø og samfunn store ulemper og kostnader. Forholdet er anmeldt til politiet.

Det er så langt fisket opp en abbor med fiskestang og 4 abbor med garn. Miljø-DNA prøver gjennomført av Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser at det forstatt er abbor igjen i Stavsjøen. Det gjør at Stavsjøen er en potensiell spredningskilde for andre vann og vassdrag i kommunen og regionen. For å unngå spredning og irreversibel skade på naturmangfold, er det avgjørende med tidlig innsats og tiltak mot den uønskede arten.

Samarbeid mellom Fylkesmannen, Veterinærinstituttet og Malvik kommune

Fylkesmannen samarbeider med Veterinærinstituttet og Malvik kommune i denne saken. Arbeidet skjer i dialog med grunneiere rundt Stavsjøen. Politikerne i utvalg for areal og samfunnsplanlegging er orientert om saken. Fylkesmannen vil søke om tillatelse til tiltak hos Miljødirektoratet. Søknaden vil bli sendt på høring før Miljødirektoratet gjør sitt vedtak.

Dersom noen har fisket abbor på Stavsjøen eller har andre opplysninger i saken, ber kommunen om at dere tar kontakt på telefon 73 97 20 00 eller postmottak@malvik.kommune.no.