English A A A A A

Fylkesmann Jørn Aksel Krog er død

Fylkesmann Jørn Aksel Krog døde 3. mars, nær 67 år gammel.

Krog har vært fylkesmann i Sør-Trøndelag siden høsten 2011, og hadde knapt tre år igjen av åremålet sitt.                                                           

Kontaktperson:

Ass. fylkesmann Brit Skjelbred, mobil 950 61 401
Kommuniasjonsrådgiver aage Tørris Ekker, telefon: 918 42 599