English A A A A A
Spurv

Fuglekartlegging på jordbrukseiendommer i Malvik

Norsk ornitologisk forening skal på oppdrag fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) gjøre registreringer av fugl i Malvik. Registreringene vil starte fra slutten av mai og vare ut første del av juni på ni utvalgte jordbrukslandskap i Malvik. 

Registreringen starter tidlig på morgenen, fra klokken 04.00 - 09.00, og er væravhenging. Dette arbeidet vil fortsette omtrent hvert tredje år i årene framover på de samme flatene. Vær forberedt på at personer kan observeres i jordbrukslandskapet på eller nær din eiendom.

Flatene som inngår i prosjektet er anonyme for offentligheten og resultatene fra de enkelte flater brukes bare i framstilling av regional og nasjonal statistikk. Undersøkelsen i seg selv skal ikke påvirke bruk av arealene ettersom disse skal være typiske/representative for utviklingen ellers i norsk jordbrukslandskap.

Les mer om arbeidet i brev fra NIBIO 14. mai 2020.