English A A A A A
Frivillighetsprisen og kulturprisen 2021

Frivillighetsprisen og kulturprisen 2021

I formannskapet 23. november ble det vedtatt at Sverre Vikhammermo tildeles kulturprisen for 2021, og Natteravn Hommelvik tildeles frivillighetsprisen for 2021.

Frivillighetspris

I begrunnelsen står det:

Natteravn Hommelvik ar gjennom sin innsats vært med på å skape trygghet blant ungdommene i Hommelvik. De har gjennom sin tilstedeværelse oppnådd gjensidig respekt og tillit, og mange setter pris på deres innsats.

Natteravn Hommelvik er godt synlig, og de har opparbeidet seg et godt kontaktnett som alle vil det beste for barn og unge. I tillegg har de også engasjert seg for å få startet grupper andre steder i Malvik.

- Natteravnene har tatt initiativ til og innført et tilbud som bidrar til å øke tryggheten for barn og ungdom, og også bidratt til at et slikt tilbud også på sikt kommer på Vikhammer, sier ordfører Trond Hoseth.

Kulturpris

I begrunnelsen står det:

Malvik kommunes kulturpris 2021 tildeles Sverre Vikhammermo. Sverre har gjennom hele livet vært en kulturentusiast som har drevet med en rekke kulturaktiviteter og bidratt med sin energi og entusiasme til glede for en rekke lag og organisasjoner.

Sverre startet sin «karriere» på trekkspill hjemme sammen med sin far. Så ble det Saksvik skolekorps og etter hvert Malvik musikkorps, der han trakterer trombone og elbass. Han sitter i korpsets musikkfaglige komite og bidrar med sin kompetanse både på musikkvalg, konsertplanlegging og gjennomføring.

Han arrangerer musikk, og fikser det meste innen teknikk og rigging av scene. Han ble også etter hvert dirigent i Vikhammer og Saksvik skolekorps, der han jobbet spesielt med å gi barn og unge en utvidet musikkforståelse gjennom bevisst bruk av dans og rytmiske øvelser.

Sverre har også vært aktiv i leikarringen til UL Vidar, spiller og underholder med sin to-rader, der han har et eget repertoar på Vømmøl-musikk. Han var med å starte Basin street band (i dag Trondheim storband), og er med i Saksvik teaterlag både som skuespiller, sanger og tekstforfatter.

Sverre er utdannet lærer, og har tidligere jobbet både ved Saksvik skole og Malvik kulturskole. Også her utmerket han seg med et sterkt engasjement for musikk, dans, drama og bilde/skulptør, til beste for skoleelevene.

- Sverre har bidratt til kulturlivet i kommunen gjennom mange år, og på flere arenaer. Han har en finger med i mange arrangement og vært aktiv i mange roller i flere frivillige kulturorganisasjoner, sier ordføreren.

Malvik kommune kommer tilbake med detaljer rundt utdelingen så snart dette er klart.

Gratulerer!