English A A A A A
Bilde av Peder Solem, årets mottaker av Frivillighetsprisen for 2017 og ordfører Ingrid Aune som håndhilser under årets utrekkelse

Malvik kommunes frivillighetspris 2017 tildeles Peder Solem

Frivillighetsprisen 2017

Årets prisvinner er en institusjon og bærebjelke når det kommer til frivillig arbeid.

Peder Solem er en institusjon når det gjelder frivillig arbeid på Ytre Malvik. Gjennom en rekke tillitsverv i en mannsalder har han sørget for å skape aktivitet og gode arenaer for andre, og han er den som stiller seg fremst når det gjelder å stille opp på dugnadsarbeid.

Han har mange byggeprosjekter «på samvittigheten». Peder Solem er æresmedlem i Malvik IL og chartermedlem i Lionsklubb Malvik. Som kontaktperson har han vært aktiv i arbeidet med Pilegrimsleden gjennom Malvik, og i høst har han vært ute og satt opp nye skilt i denne leden.

Solem har gjennom sin årelange innsats bidratt til at mange, i alle aldre, blir aktivisert og får bedre fasiliteter å utøve aktiviteten på.

Mandag 11.12 ble prisen ble delt ut i Bruket kulturhus, der ordfører Ingrid Aune overrakte beviset i form av diplom til Solem.

Statuttene til frivillighetsprisen finner du her.

Her kan du lese mer om frivillighetsprisen, og tidligere vinnere.