English A A A A A
Bilde av jente og barn ute i naturen

Frivillighet

Malvik kommune ønsker å tilrettelegge for et aktivt kulturliv for alle. Frivillige organisasjoner tilbyr et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for et levende lokalsamfunn.

Frivillige lag og organisasjoner

Frivillighetsprisen og kulturprisen

Har du spørsmål?