English A A A A A

Aktuelt

bibliotek3_150x150

Fritak fra vurdering med karakter

Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra undervisning i faget eller deler av faget. Elevene skal følge undervisningen og få en vurdering, men en annen form for vurdering enn tallkarakter.

Reglene for fritak fra vurdering med karakter står i forskrift til opplæringsloven kap. 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring,  § 3-20 - 3-24.

Fritak for aktiviteter

Elever kan få fritak fra aktiviteter som oppleves som utøving av en annen religion eller livssyn.