English A A A A A

Bilde av innsjø og trær

I Malvik har vi mange friluftsområder og turmål. Enten det er turer i marka, fiske i elva Homla eller en rolig dag ved sjøen. Ønsker vi å gi inspirasjon til å ta turen ut, enten det er i nærmiljøet eller det er til steder i kommunen du ikke har vært før.

Vikhammerløkka, Midtsandtangen, Hommelvikfjæra, Malvikstien og Flatholman er populære turområder. Midtsandtangen og Malvikstien er spesielt utformet med tanke på universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Under Friluftsliv og friluftsområder kan du lese mer om friluftsområdene i kommunen.
Her kan du lese mer om naturverider, miljøhensyn og klima i Malvik kommune.

Aktuelt

Ferdig dam

Rehabilitering av Stavsjødammene

Som flere sikkert har fått med seg så er kommunen i gang å rehabilitere deler av damanlegget ved Stavsjøen. På denne siden skal vi gi oppdatert informasjon om prosjektet.

1 500 meter gangsti er nå belyst på friluftsområdet.

Belysning på Midtsandtangen friluftsområde

For å kunne bruke friluftsområdet hele året, også når det er mørkt, har det blitt montert belysning av gangstien på Midtsandtangen friluftsområde.

Stavsjøen islagt

Informasjonstavle ved Stavsjøen

Malvik Kommune har satt opp ei ny turtavle ved utfartsparkering ved Stavsjøen/Abrahallen.

Servering av kringle og kaffe ved Svartnesset

Malvikstien - Malvikingenes eget veivalg!

Det var mange som tok turen til Malvikstien på åpningsdagen onsdag 15. juni. Det er vi glade for. Gjennom folkehelseundersøkelsen LEV VEL ga innbyggeren i Malvik allerede i 2010 tilbakemeldinger om at tilgang til sjøen og marka var viktige kvaliteter for et godt liv i kommunen. Dette har vært utgangspunktet for planleggingen av Malvikstien.

foto av Ærfugl. Fotograf: Bangjord

Flatholman friluftsområde

Svaberglandskapet på Flatholman er et svært populært og høyt skattet friluftsområde som brukes hele året av kommunens innbyggere. Opplevelsene er mangfoldige fra badeliv, fisking, rekreasjon og fuglekikking. Friluftsområdet er også et fint turmål for de som går Malvikstien langs sjøen fra Hommelvik. 

Bilde fra skiløypen ved Stavsjøen

Mange Malvikinger møtes i Malvikmarka

Godt skiføre og fine skispor i forrige uke ga skifolket en etterlengtet anledning til å realisere vinterdrømmen. Hommelvik IL ski hadde lagt forholdene til rette med preparerte skispor, og på Vulusjøhytta fikk Malvik IL avsetning på vafler og sjokoladekake.

Forside: brosjyren Friluftsliv for alltid, utgitt av Miljødirektoratet

Unike friluftsområder i Malvik

Friluftsliv og tilgjengelighet til natur og friluftsområder har vært viktig i Malvik kommune over mange år. Statlig sikring av friluftsområder med støtte av Miljødirektoratet har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Nå er vi med i inspirasjonsbrosjyren «Friluftsliv for alltid».

Bilde av Stavsjøen vinterstid, sett mot bryggen og gapahuken

Natur, kultur og søndagstur

Gjennom LEV VEL-undersøkelsen har vi fått svar på hva malvikingene setter spesielt stor pris på ved kommunen sin. Noe av det vi har funnet ut er at møteplassene i nærmiljøet og tilgangen til sjøen og marka er viktig. Vi har samlet turtips i brosjyren Natur, kultur og søndagstur.

Brosjyre Natur kultur søndagstur

24 turer - 24 timer!

I Malvik har vi hele 24 turmål med trimpostkasser. Det er en fin variasjon mellom lette turer og tyngre turer.