English A A A A A
Bilde av pleier og pasient som sitter med nettbrett

Fremtidig utfordringsbilde innen helse og velferdsområdet

Helse og velferdsutvalget hadde mange spennende saker på agendaen i sitt møte den 8. februar.

Eldrerådets leder, Jan Henrik Dahle åpnet møtet med å informere om eldrerådets arbeid. Deretter fikk utvalget informasjon fra ergoterapeut Camilla Renå og rådgiver Eli Trøan om hva som var gjort innenfor digitalisering og velferdsteknologi de siste årene. Velferdsteknologi er et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan være mer selvstendige. Dette gir igjen økt livskvalitet. Erfaringer viser at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Samhandlingsdirektør ved St.Olavs hospital, Tor Åm, presenterte sykehusets utviklingsplan fram mot 2035. Han presiserte at sykehuset og kommunene i fremtiden må finne nye måter å jobbe sammen på for å løse framtidens utfordringer. Det finnes eksempler på gode samhandlingstiltak som må videreutvikles, blant annet medisinsk avstandsoppfølging. Dette må gjøres i nært samarbeid med brukerorganisajonene.

Bilde av møte 08.02 angående arbeid i forbindelse med velferdsteknologi og digitaliserining. Alle sitter rundt et bord