English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Fremdrift koronavaksinering

Torsdag 11. februar startet vaksineringen av aldersgruppen 75 til 84 år.

Vaksineringen foregår i Bruket kulturhus.

Fra den første koronavaksinen ble satt 7. januar har beboere ved helseinstitusjonene og hjemmeboende personer over 85 år fått koronavaksinen. Ansatte i helsesektoren blir også prioritert i vaksinasjonskøen.

11. februar starter vaksineringer av personer mellom 75 og 84 år, og vil fortløpende fortsette med andre aldersgrupper og risikogrupper.

Huskeliste for vaksinasjon

 • Møt presis.
 • Bruk munnbind.
 • Ta med legitimasjon. Det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Ta på vaksinasjonsvennlig tøy, som for eksempel t-skjorte.​
koronavaksinasjonskalender
Her kan du se progresjonsplanen i stort bilde.

Bekreft timen din

Alle innbyggere vil få innkalling via Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offisielle helseportalen for innbyggere i Norge. Ved å opprette en bruker på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger.  

Malvik kommune anbefaler alle å registrere seg på helsenorge.no. Her får du informasjon om når du får time for koronavaksinering. På helsenorge.no kan du selv velge hvordan du vil motta informasjon. Dette kan være både på tekstmelding og e-post. 

Hvis du ikke har registrert deg på helsenorge.no, får du tekstmelding med beskjed om å kontakte vaksinasjonskontoret. Har du registrert bruker på helsenorge.no, men ikke svarer på henvendelsen, vil du motta tekstmelding. Dersom vi fremdeles ikke får kontakt med deg, blir du oppringt eller bli forsøkt kontaktet på annen måte.

 

 

Progresjon

koronavaksinasjonskalender

Antall personer i de ulike aldersgruppene i Malvik, per 01.01.2021

 • 85 år og eldre: 196 personer
 • 75 - 84 år:  826 personer
 • 65 - 74 år: 2 026 personer
 • 55 - 64 år: 1 588 personer
 • 45 - 54 år: 2 261 personer
 • 18 - 44 år: 4 827 personer
 • Helsepersonell: 490 personer

*vertikal strek i grafikk = alle skal ha fått tilbud om første dose

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

#Folkehelseinstituttet vurderer at det er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med de eldste. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Ungdom 16-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

På FHI.no finner du informasjon om utdyping av risikogrupper.

Her finner du mer informasjon fra FHI om vaksineringsscenario, prioriteringsrekkefølge, risikogrupper, begrunnelse for anbefalinger, informasjon for gravide og ammende og de som ikke er i risikogruppene.