English A A A A A

Aktuelt

Søknad om fritak fra føring av fravær

Fravær for alle tre skoleårene på ungdomsskolen føres på vitnemålet. Det kan søkes om stryking av inntil 10 dager fravær per skoleår.

Permisjon

Permisjoner for enkeltdager søkes via Tieto (app) og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

Dette siker opplæringslova om permisjon:

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allme nne undervisninga etter at permisjonstida er ute.