English A A A A A

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

​Innovasjonsprosjektet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT), KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU (HUNT) og Senter for helsefremmende forskning NTNU

Prosjekt har som målsetting å bidra til å høyne kvaliteten på folkehelsearbeidet i kommunene gjennom å utvikle og teste ulike modeller og metoder for omsetting av kunnskap til praksis, og gjennom iverksetting av ulike konkrete folkehelsetiltak i kommunene bidra til utvikling av ny kunnskap om hvordan å få til gode implementeringsprosesser.

Metodene og modellene som prøves ut skal kunne overføres til og tas i bruk av andre kommuner regionalt og nasjonalt. 

Vitenskapelige artikler som er utgitt fra prosjektet:

Lillefjell M, Knudtsen MS, Wist G & Ihlebæk C. From knowledge to action in public health management: Experiences from a Norwegian context. Scandinavian Journal of Public Health, 2013, Vol. 41(8), pp. 771-777.

Magnus E, Knudtsen, MS, Wist G, Weiss D & Lillefjell M (2016). The search conference as a method in planning community health promotion actions. Journal of Public Health Research. 5:621.

Weiss D, Lillefjell M & Magnus E (2016). Facilitators for the development and implementation of health promoting policy and programs – a scoping review at the local community level. BMC Public Health, 16:140, DOI:10.1186/s12889-016-2811-9