English A A A A A

Forurensning

Malvik kommune har ansvar for flere oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal verne om og redusere belastninger på miljøet. Forurensning er utslipp av skadelige stoffer i miljøet, som er forårsaket av menneskers aktivitet som fører til ulemper eller skader på miljøet. Det kan være både i luften, i vannet eller i jorda.

Aktuelt

Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket midler til rydding av avfall. 

Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du bor

Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du bor

På nettsiden kan du se hvordan luftkvaliteten er der du bor og oppholder deg.