English A A A A A

6. Forurensning/forsøpling av eiendom

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

Behandling av tiltak i forbindelse med opprydding, eventuelt pålegg om opprydding av forurensning/forsøpling av grunn avregnes etter timepris på 1 240 kroner pluss mva. Se punkt 1.4 for timesatser.