English A A A A A

Illustrasjonsbilde av forsøpling i havet

Malvik kommune har flere pågående og kommende tiltak som omhandler forurensning, avfall og miljø. Her får du en oversikt over aktuell informasjon om tiltak, lover og forskrifter og aksjoner som er med på å bevare og behandle områdende i kommunen.

Aktuelt

Bilde av bråtebrann

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det som hovedregel forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av utmark. Utmark er det meste av skog, fjell, strender, og myr.

Ryddeaksjon

Bli med på ryddedugnad i frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år, og Strandryddeuka står i fokus. Vi oppfordrer sterkt til å være med å rydde, året rundt. Hold Norge Rent stiller med ryddeutstyr.

Sikrer forholdene på Skjenstad - Tiltakene ble satt i gang 3

Sikrer forholdene på Skjenstad

Malvik kommune starter opp arbeidet med å utbedre forholdene ved det gamle avfallsdeponiet på Skjenstad.

Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket midler til rydding av avfall. 

Impregnert tre_533x400

Høring - søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS Hommelvik

Stena Recycling har søkt  Statsforvalteren om mottak av impregnert trevirke ved anlegget sitt på Djupvasskaia. De søker også ramme for samlet mellomlagring av farlig avfall ppå 50 tonn.  Høringsfrist er 4. februar 2021.

Plastutfordringen 2020

Plastutfordringen 2020 er i gang!

Vikhammer- og Hommelvik ungdomsskole har fått en god start i årets plastutfordring. Ungdomsskolene deltar i prosjektet som retter fokus mot plastforurensning og CO2-utslipp.

oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 er det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger.

Ryddeaksjoner i Malvik i 2018

Vi fortsetter ryddingen av søppel i Malvik!

Kampanjeperioden for ryddingen er  fra 1. mai til rundt 20. juni.

Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du bor

Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du bor

På nettsiden kan du se hvordan luftkvaliteten er der du bor og oppholder deg.

Filterkurver samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Filterkurver samler gummigranulat fra kunstgressbanene i Malvik

Malvik kommune monterer nå filterkurver i dreneringskummene rundt kunstgressbanene i kommunen. Filterkurvene skal redusere spredning av gummigranulat til sjø og vassdrag. Det gir mindre marin forsøpling og økt gjenbruk av gummigranulat.