English A A A A A

Fornøyd med kriseberedskapen

Evalueringen etter tirsdagens jordras på Vikhammer viser at kriseberedskapen i Malvik fungerer som den skal.

Meldingen om jordraset ved Vikhammer ungdomsskole tirsdag formiddag utløste full alarm hos både redningsetater og Malvik kommune.

Rådmann Kristian Rolstad opplyser at han ble varslet om hendelsen cirka klokken 11.50. Det ble øyeblikkelig slått alarm og kommunens kriseledelse ble samlet.
- Kriseledelsen består av rådmann, ordfører, varaordfører og alle kommunalsjefer. Vi var i løpende kontakt med skadestedsleder fra politiet, personell fra skolene, folk fra teknisk avdeling i kommunen, Fylkesmannen og andre instanser, og fikk oversikt over situasjonen. Heldigvis kom det relativt raskt melding om at ingen personer var kommet til skade, sier Kristian Rolstad.
Malvik kommune benyttet deretter både egen nettside, Facebook og SMS-meldinger til foresatte ved skolene og beboere i nærområdet for å få ut informasjon.
- Tidlig og relevant informasjon er påkrevd ved sånne hendelser, og det var viktig å få ut informasjon så bredt som mulig. Vi prioriterte i første omgang å få ut informasjon til foresatte og naboer om at ingen var kommet til skade, samt at Vikhammeråsvegen var stengt ovenfor rasstedet, opplyser Rolstad.
I ettertid har Malvik kommune fått gode tilbakemeldinger på SMS-informasjonen, samt Facebook-oppdateringene.
Rolstad poengterer at beslutningen om å holde skoler og idrettsanlegg åpent som vanlig etter raset ble tatt i samråd med politiet, som på sin side rådførte seg med personell på stedet.
Rådmannen i Malvik sier at hendelsen på tirsdag ga en bekreftelse på at kommunens rutiner for kriseledelse og håndtering av slike saker fungerer - både ute i virksomhetene og hos ledelsen på rådhuset.
- Vi øver jo på ulike krisesituasjoner flere ganger i året - nettopp for å være forberedt den dagen en skarp situasjon oppstår. Det er betryggende å se at rutinene fungerer som de skal, sier Rolstad som særlig roser personalet ved Vikhammer ungdomsskole, Vikhammer skole og skolens SFO.

- De ansatte ved begge skolene håndterte situasjonen på en meget god og profesjonell måte, sier Kristian Rolstad.