English A A A A A

Forlik i erstatningssaken

Malvik kommune og saksøker har inngått forlik i erstatningssaken.

Partene var opprinnelig enige i at innholdet i forliksavtalen skulle være konfidensielt, men er nå blitt enige om å gjengi innholdet i avtalen. Malvik kommune er tilfreds med at avtalen ikke lenger er unntatt offentlighet, og at kommunen også i denne saken kan praktisere meroffentlighet.

Forliksavtalen innebærer at det er oppnådd enighet om erstatningsutmålingen, og at kommunen betaler saksøker totalt 5,5 millioner kroner. Både Malvik kommune og saksøker er lettet over at man unngår behandling av denne svært vanskelige saken i tingretten.

 

Malvik kommune viser for øvrig til kommunens advokat Bjørn Morten Brauti for ytterligere informasjon om saken.

 

http://www.malvik.kommune.no/erstatningssak.5923407-167943.html

 

http://www.malvik.kommune.no/erstatningsutmaaling-i-sak-15-036958tvi-stor.5836361-167943.html