Stortingsvalg

Forhåndsstemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Personnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer
  • Informasjon om du er i karantene eller isolasjon

Du kan søke på følgende måter

  • E-post: postmottak@malvik.kommune.no
  • Telefon 73 97 20 00
  • Sende skriftlig søknad til: Valgstyret i Malvik kommune,  Postboks 140, 7551 Hommelvik

Slik foregår hjemmestemming
Hvis du får innvilget hjemmestemming kommer to valgmedarbeidere hjem til deg. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt og evetuelt annet praktisk.

Frister
Søknaden må være mottatt hos valgstyret senest fredag 10. september klokken 10.00

Ta kontakt med  servicetorget på telefon 73 97 20 00 om du har spørsmål til valgstyret i Malvik.