Foreldreundersøkelsen 2012

Hommelvik ungdomsskole gjennomfører Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i ukene 12 og 13 2012. Undersøkelsen er nettbasert, og besvares på HER.

Elevene fikk utdelt et skriv med brukernavn i starten av uke 12. Fristen for å besvare undersøkelsen er fredag 30. mars.

Formålet med foreldreundersøkelsen er at foreldre/foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er anonym.  Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Resultatene fra undersøkelsene legges fram for skolens ansatte, elever og ulike råd ved skolen (FAU, SU og SMU). Resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen vil danne grunnlag for å vurdere og forbedre skolens praksis. Vi kan jobbe videre med de områdene som fungerer godt og fremme tiltak for å forbedre det som ikke fungerer godt.

For at resultatene fra foreldreundersøkelsen skal være pålitelige er det svært viktig at en stor andel av foreldrene besvarer undersøkelsen. Sist vi gjennomførte foreldreundersøkelsen, i 2012, var svarprosenten 64. Vi har som mål at svarprosenten i 2012 skal overstige 70.

Den klassen ved skolen som oppnår høyest svarprosent vinner et bidrag til klassekassen på 2000 kr.

 Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du ta kontakt med undertegnede.

John Thomas Renå
avdelingsleder 10. trinn
Telefon: 73 97 24 50      Direkte: 73 97 24 52
john.thomas.rena@malvik.kommune.no