English A A A A A

Jente som leker

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte i tillegg til ansatte i barnehagen, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av penner på pult

Representanter i foreldrenes arbeidsutvalg

Informasjon over valgte representanter ved Vidhaugen barnehage

Her finner du informasjon over valgte representanter i foreldrenes arbeidsutvalg ved Vidhaugen barnehage 2017–2018.