English A A A A A

Bilde av jente som leker

Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte i tillegg til ansatte i barnehagen, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av penner på pult

Representanter i arbeidsutvalget

Informasjon over valgte representanter i foreldrenes arbeidsutvalg

Her finner du informasjon over valgte representanter i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2018-19.

Bilde av stakittgjerde

FAUs oppgaver

Informasjon og orientering om FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har ulike arbeidsområder som omhandler Saksvik barnehage.