English A A A A A

FAU ønsker alle foreldre velkommen

Foreldreråd

Sveberg skole, tirsdag 26. september kl. 19.00

Sted: Personalrom sokkel

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent
3. Å̊rsmelding skoleåret 2016/17
4. Regnskap 2016/17
5. evt.
6. Takk til avtroppende FAU-medlemmer. Velkommen/Presentasjon av nye medlemmer

Umiddelbart etter Årsmøtet: Konstituering av nytt FAU.

Alle foresatte som har barn ved skolen er medlem av foreldrerådet. FAU er valgt av foreldrerådet. Valgkomiteen vil legge frem forslag til nytt FAU.

Årsmøtet er åpent for alle foreldre ved Sveberg skole, og vi håper trinnkontaktene kan møte.

Saker til årsmøtet under evt. kan meldes til undertegnede innen fredag 15. sept.

Årsmelding blir lagt på hjemmesiden til skolen under FAU i forkant av møtet.

Velkommen!

For FAU Sveberg skole ved Sverre Ørgersen

Mer informasjon om foreldreråd/FAU på Sveberg skole finner dere her:

http://www.malvik.kommune.no/fau.429861.no.html

http://www.fug.no/foreldrerepresentanter.141855.no.html

Tips en venn Skriv ut