English A A A A A

Aktuelt

undersøkelse_cropped_150x98

Digital dømmekraft

2 nye artikler fra foreldrepulsen

For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi.

Les hele artikkelen om digital dømmekraft her.

Nettvett og personvern

Dagens skolebarn legger igjen digitale spor gjennom hele oppveksten. Hjelp barna med å ta kontroll over hvordan de framstilles på internett.

Les hele artikkelen om nettvett og personvern her.

Lesing[1]

Les lurt!

Ny artikkel fra Foreldrepulsen

For å bli funksjonelle lesere, bør barna lære seg å lese strategisk. Da lærer de mer når de leser, og utnytter kunnskapen på en mer effektiv måte. 

VFL foreldrepulsen[1]

Vurdering for læring

En overordnet målsetning med Kunnskapsløftet er å øke læringsutbyttet for alle. Vurdering er en viktig del av læreprosessen. Den norske skolen skal preges av tilbakemeldinger som fremmer læring og mestring. Lær mer om vurdering for læring her.

jente med solbriller

Overgang til nytt miljø

Ny artikkel fra Foreldrepulsen - juni 2012

Det nærmer seg slutten av et skoleår. Alle elevene står over for store eller små forandringer og overganger. Overgang til nytt trinn, ny klasse, ny skole, ungdomsskole eller videregående skole. Mange barn opplever disse overgangene som vanskelige og de kan nå være ekstra sårbare. De foresattes engasjement er ekstra viktig i denne fasen.

Norges lover

- Snakk med barna om terrorrettsaken

Ny artikkel fra foreldrepulsen

Medieoppmerksomheten rundt terrorrettsaken har vært voldsom – men det er nok likevel bare en forsmak på det som kommer. Hovedforhandlingene starter 16. april og det er satt av 10 uker. Hverken du eller dine barn kan unngå å møte dette i hverdagen.
Hvordan møter vi dette?

iPad

Foreldrekontroll og sikkerhet for Apple-brukere

Ny artikkel fra Foreldrepulsen

I denne artikkelen ser vi på hvilke muligheter som ligger tilrette for foreldrekontroll og sikkerhet på Apple-baserte produkter.

narkotika

Råd om narkotika

 

Mange bekymrer seg for at barna skal rote seg bort i narkotikamisbruk. Her er faresignaler, råd og hjelp til bekymrede foreldre.

Les mer her

 

FP55_bilde2

Bedre på lekser?

 

Vi er i gang med et nytt år. Mange bruker denne milepælen til å bli litt bedre på noe. Leksearbeid for eksempel. Du kan hjelpe ditt barn med å etablere gode rutiner. Det er viktigere en du tror.

 

Les mer her

lekser

Gode nyttårsforsetter!

 

Vi er i gang med et nytt år. Mange bruker denne milepælen til å bli litt bedre på noe. Leksearbeid for eksempel. Du kan hjelpe ditt barn med å etablere gode rutiner. Det er viktigere en du tror.

Å gå på skole er en krevende jobb!

Jo raskere vi klarer å etablere gode skole- og fritidsrutiner, jo enklere blir hverdagen til våre barn og ungdommer, og for oss voksne. Det handler om å legge til rette for en aktiv, spennende og ikke minst overkommelig hverdag. Gode rutiner i seg selv er en verdifull læring barnet ditt vil ha glede av resten av livet.
foreldre

Foreldre/foresattes plikter

Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte og eleven selv har også ansvar og plikter.

I Norge er det tiårig opplæringsplikt. Det betyr at et barn, fra det er 5-6 år, skal ha undervisning enten i grunnskolen eller et annet sted som tilbyr tilsvarende opplæring som i grunnskolen.  
Foresatte er en svært viktig ressurs for skolen. Aktive og engasjerte foreldre er barnets viktigste støttespillere i læringsprosessen. At foreldrene deltar i læringsprosessen utenom skoletid, har vesentlig betydning for elevens prestasjoner på skolen.